Винекс Преслав

Създаден през 1948 година, Винекс Преслав и до днес е един от лидерите в производството на висококачествени вина и високоалкохолни напитки.

Нашият стремеж е да съхраним традиционния винарски стил като постоянно усъвършенстваме качеството на продуктите ни посредством съвременните тендеции във винопроизводството.

Ние, във Винекс Преслав, залагаме на грозде, подбрано с внимание, на модерни технологии и на висококвалифициран екип от професионалисти, влагащи максимум потенциал за постигане на отлични резултати.

Дестилерията

Нашата дестилерия, като една от първите в страната е допринесла много за развитието на българските високоалкохолна индустрия като цяло, тъй като именно тук са се правили различни експерименти и проекти, с цел усъвършенстване процеса на производство и качеството на българските алкохолни напитки.

И до днес дестилерията притежава голям капацитет и модерни технологични възможности за производство на напитки от най-високо качествено ниво, отличаващи се с изключителна хармония на вкусовете.

 

Винарството

Нашите лозя са разположени в три ключови за винарството в България микрорайона- Хан Крум, Нови Пазар и Велики Преслав. Тероара тук благоприятства за перфектна сортова изява. Това е изключително подходящ район за отглеждане на бяло грозде. Релефът е хълмист, с надморска височина – 200 – 280 м. Преобладават кафявите горски почви и карбонатният чернозем. Те са добре аерирани и топли, почви с лека зърнеста структура /особено за по-високите микрорайони/ и имат РН 6 – 6,5.

Средната температурна сума през вегетационния период е 3600-3700 С , което съчетано с продължителна и топла есен, осигурява достатъчно натрупване на захари, при високо съдържание на титруеми киселини и РН 3,0 – 3,2. Годишната сума валежи е около 650 dm3/m2 и това обуславя добра физиологична влажност на тъканите. Отглеждаме лозя от сортовете Траминер, Пино Гри, Шардоне, Совиньон Блан, Каберне Совиньон, Ризлинг, Мускат, Пино Блан, Мерло и др.

В избата разполагаме с цялостно оборудване за микровинификация, благодарение на която произвеждаме червени, бели и розе вина от най-висок качествен клас. Отлежаването на избрани партиди вина се извършва изцяло в барици от френски дъб, които допринасят за постигането на уникалния характер на нашите вина.

 

@2019 by I vinex.bg I Vinex Preslav